Ambulancia pracovnej zdravotnej služby , Poliklinika Karlova Ves, 1.posch., č.d. 115

Lekár: MUDr. Vaľková Martina PhD.,atestácia v odbore služby zdravia pri práci, všeobecný lekár pre dospelých, internista,

Našou oblasťou je pracovná zdravotná služba, poskytujeme pre zamestnancov zamestnávateľov zdravotné lekárske prehliadky vo vzťahu k práci podľa zákona č.355/2007 a zákona 204 Z.z. podľa rozsahu kategorizácie, s vydaním lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu.Poskytujeme zdravotné prehliadky vo vzťahu k práci napríklad pri práci so zobrazovacou jednotkou, práci s bremenami, práci vo výškach, tiež pri práci s pracovnými rizikami v kategórii 1, 2, 3 až 4. Zamestnanec je objednaný na presný časový termín.

Poskytujeme lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci -vstupné, periodické, výstupné, mimoriadne.

Ambulacia sídli v Poliklinike Karlova Ves,Líščie údolie 57, Bratislava, na 1.poschodí č.d. 115, s bezbariérovým prístupom s možnosťou parkovania.

MediPrevent s.r.o. má oprávnenie na výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR č.OPPL/3246/7109/2015 s platnosťou od 1.1.2015

Naším  cieľom je poskytovanie aj komplexnej ambulantnej starostlivosti vrátane špecializovaných preventívnych programov nad rámec povinného zdravotného poistenia. V priestoroch novozrekonštruovanej Polikliniky Karlova Ves sa taktiež nachádza viac ako 70 odborných ambulancií, diagnostických zariadení a laboratórií. Nachádzajú sa tu ambulancie: ORL, očná, interná, angiologická,kardiologická, endokrinologická, diabetologická, dermatovenerologická,neurologická, gastroenterologická, chirurgická, ortopedická, reumatologická, osteologická,urologická, psychiatrická, klinickej psychológie, tiež fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, EKG,RTG oddelenie, ultrazvukové vyšetrenie brucha, krku, ciev dolných končatín, mäkkých tkanív,biochemické laboratória, lekáreň. Pre viac informácii kliknite na Poliklinika Karlova Ves